En hälsosam livsfilosofi

Inom österländskt tänkande är hälsa alltid kopplad till en sund livsfilosofi. Behandlingsmodellen jag har utvecklat inom homeopatin visar att den slutsatsen är korrekt. Både mina klienter och jag själv har upptäckt att även med starkare och mer utvecklade personliga egenskaper är vår stressnivå fortfarande för hög och att vi därför måste justera även vårt levnadssätt för att sänka den ytterligare.

Sett ur ett helhetsperspektiv handlar det om att få samtliga delar av livet i balans med varandra och samtidigt leva på ett sätt som är hållbart i längden för både dig själv och naturens resurser. Nedanför presenterar jag de viktigaste bitarna i livet och hur min personliga lösning har varit för att uppnå ett mer harmoniskt och balanserat liv:      •Ekonomi  

Den viktigaste frågan för de flesta är hur de ska lösa sin ekonomi när de vill ställa om till en sundare levnadsstil med lägre arbetsnivå. Ingen kan i dagens samhälle klara sig utan pengar och som egenföretagare är jag väl medveten om vikten av att skapa en hållbar ekonomi.

Under min egen behandling försvann gradvis allt behov att göra som de flesta företagare och försöka öka företagets omsättning för att på det sättet förbättra inkomsten. En svensk finansman (minns inte hans namn) gav rådet ”En sparad krona är en hel krona” och det blev istället min lösning. Genom att skära ner på allt jag inte behövde kunde jag minska mitt behov av pengar till en nivå som inte krävde en lika stor arbetsinsats som tidigare. Jag flyttade även hem mitt arbete och slapp på det sättet betala för en mottagningslokal. Målet var att nå en nivå där jag enbart behövde arbeta ett par dagar i veckan för att försörja mig, vilket snabbt uppnåddes tack vare omläggningen av livsstil. Det medförde i sin tur att jag fick möjlighet att studera vidare.

 

Vila och avslappning är viktigt för hälsan

  • Tid 

För dagens människor tror jag att bristen på tid är en av de största stressfaktorerna. Dagarna fylls av ett ständigt jagande för att hinna med allt som måste göras. Människor blir splittrade av kraven i dagens samhälle och förlorar i allt högre grad förmågan att skapa en inre harmoni. Om målet är att få mer egen tid krävs därför såväl yttre som inre förändringar. De yttre förändringarna handlar till största delen om att sänka sitt behov av pengar, vilket har beskrivits ovan. De inre förändringarna innebär att förstå hur viktigt det är att skapa tid för sin egen personliga utveckling.

 

Hälsa kräver att du lär känna sig själv på en djupare nivå vilket innebär att du måste skapa ett andrum åt dig själv. Först när du klarar att skilja mellan vad du egentligen vill och vad som är omgivningens krav och förväntningar på dig kan du börja skapa ett hälsosammare liv. Att stänga av mobilen och minska kraven på att delta i sociala event är två vägar att skapa mer egen tid.

 

Många människor har så otroligt svårt att varva ner och sitta still. Det är därför viktigt att träna upp sin förmåga att göra ingenting, att bara sitta still och lyssna inåt. Vi har alla en djup och spännande värld inom oss som bara väntar på att bli upptäckt, men det kräver att livet varvas ner till en lugnare nivå. Den djupare inre dimensionen kan vi bara kan hitta genom att i stillhet söka inom oss själva. Eftersom vår hälsa påverkas starkt av vårt undermedvetna är det viktigt att ha en bra kontakt med vårt inre jag.Svaren som förklarar varför vi  har problem finns inom oss i vår undermedvetna värld.

Resan inåt är den mest fantastiska resa vi kan göra i livet. Den skapar en mening med våra liv eftersom den hjälper oss att utvecklas och växa som människor. Jag rekommenderar varmt Mindfulness som en utmärk metod för att få kontakt med sig själv på en djupare nivå.


Sök inom dig efter den lilla gluggen till ditt inre jag.

  • Social samvaro

Forskning om sjukdomsframkallande orsaker pekar på att den sociala nivån i livet har betydelse för hälsan. Människor som har en rik social gemenskap har lättare att hålla sig friska. Troligtvis måste det vara en balans även här. Att alltid se till att vara omgiven av andra tyder snarare på att personen i fråga har en rädsla för ensamhet. När mina klienter minskar sina rädslor börjar de uppskatta ensamhet på ett nytt sätt. De inser att stunder av ensamhet hjälper dem att slappna av och samtidigt få en bättre kontakt med sig själva.

För personer som har en social osäkerhet, eventuellt med diagnosen social fobi, är det viktigt att få hjälp att öka sin självkänsla. Enligt min erfarenhet lider den här gruppen av en stark rädsla för vad andra tycker om dem. Att dra sig undan social gemenskap blir då nödvändigt för att minska det kraftiga stresspåslag som annars inträffar. Social träning i trygga miljöer är en väg att sakta reducera den inre rädslan, men den viktigaste hjälpen är att förstärka självkänslan.

Det finns ett annat problem med social gemenskap som mina klienter ofta återkommer till, nämligen att de ibland måste umgås med personer som tar en massa kraft och energi från dem. Benämningen energitjuvar passar bra oavsett om det handlar om personer som ständigt vill ha hjälp eller som enbart ser andra som lyssnande statister i sitt eget liv. Det är svårt men nödvändigt att lära sig gallra bort sådana personer ur bekantskapskretsen och den egna livskvaliteten ökar definitivt när det till slut sker. Att respektera sig själv är ett grundläggande krav för den friska människan och det innebär att även kräva respekt från andra.

Ett sunt och balanserad socialt liv kan enkelt uttryckas som att varken ha problem med ensamhet eller social samvaro. Det innebär även att ha förmågan att sätta gränser mot andra.


  • Naturnära boende

För majoriteten av mina klienter är det inget problem att bo i en stad, medan möjligheten att få leva i samspel med vilda djur och växter är en nödvändighet för såväl mig som en mindre del av klienterna för att skapa en hög livskvalitet.

Det är min personliga övertygelse att den moderna människan i allt för hög grad har förlorat sin kontakt med naturen och därmed till sitt ursprung. Mänskligheten har en övertro på tekniska lösningar för alla problem de själva har skapat, men det går aldrig att komma ifrån att vi hör till naturen och lyder under naturens lagar.

Långt från stadslivets hektiska brus går det att lära känna fåglarna som enskilda individer och uppskatta besöken av skogens djur. Sakta men säkert faller bitarna på plats om hur naturens helhet fungerar och vilken roll djuren och växterna spelar i att skapa en välmående miljö. Allt i naturen bidrar med sina resurser i det eviga strävandet efter att uppnå bästa möjliga balans. Det är ingen skillnad mot hur hälsa fungerar för även organsystemen och bakterierna i våra kroppar måste ha en inbördes balans för att vi ska vara friska.

Att leva på landet innebär även att jag har möjlighet att odla det mesta av min mat vilket minskar utgifterna kraftigt, samtidigt som det ger mig ekologisk mat med högt näringsinnehåll. Under flikarna Friskvård och Kost & mat hittar du mer information.

Vilken rikedom att kunna odla sin egen mat.

Tråden med skramlande metalbehållare håller bort rådjuren.