Mitt namn är Chris Jörgenfelt och mitt arbetsområde har sedan 1990 varit människors och djurs hälsa. Nu är mitt aktiva arbete med klienter avslutat, men för att hjälpa alla som vill lära sig mer om ett helhetstänkande vid ohälsa och sjukdom har jag skapat den här hemsidan.

 

2017 var jag klar med en masterexamen i Integrated healthcare (Integrativ hälsovård) vid University of Central Lancashire i Sorbritannien. I masteruppsatsen analyserade jag begreppen holism, holistisk medicin och holistisk hälsa. Jag har valt att fortsätta inom den akadems världen och håller för närvarande på med doktorandstudier vid University of Brighton. Även för min avhandling är ämnesområdet holism och holistisk hälsovård. Om du är intresserad av att läsa min första publicerade artikel om holism kan du följa länken till min sida på ResearchGate:


<a href="https://www.researchgate.net/profile/Chris-Jorgenfelt">Chris Jorgenfelt on ResearchGate</a> 


HälsaVad är egentligen orsaken till ohälsa och vilka faktorer påverkar vår  hälsonivå?


Här hittar du även en video som förklarar varför en helhetssyn är avgörande för att uppnå en sann hälsa.Läs mer under fliken Hälsa

  En hälsosam livsfilosofiHur mycket påverkar vår livsstil hälsan?

Mer än vad vi tror, men kanske på ett annat sätt än vad media för fram.


Forskning inom hälsa visar allt tydligare att stress är den stora boven bakom ohälsa, så vad kan du göra för att sänka din stressnivå?


Läs mer under fliken Livsfilosofi

  Friskvård, kost & matEnligt min erfarenhet finns det några viktiga saker att tänka på för att hjälpa sig själv behålla eller förbättra hälsan.Läs mer under flikarna Friskvård och  Kost & mat

Den inre evolutionen

    - vägen till hälsa

 Mer kunskap om hur en helhetssyn förändrar synen på hälsa och sjukdom finner du i min bok Den inre evolutionen – vägen till hälsa. I boken beskrivs varför den personliga mognadsnivån, barndomens upplevelser, känslor och förmågan att tänka logiskt har en avgörande betydelse för hälsan. Baserat på en analys av professor Matti Bergströms information förklaras även hur hjärnans två halvor påverkar våra personliga egenskaper.

Vill du få mer information och läsa utdrag ur boken går du till förlagets hemsida:

www.holisticscience.se

Boken säljs via bokhandeln:

https://www.bokus.com/ eller

https://www.adlibris.com/se/sok?q=den+inre+evolutionen+%3A+v%C3%A4gen+till+h%C3%A4lsa

Min senaste bok, Akuthomeopati för hela familjen, är ett första steg på vägen för alla som vill veta mer om homeopati och därmed öka sin förmåga  att hjälpa familjens medlemmar vid akuta problem. Informationen bygger på min långa kliniska erfarenhet av akuta behandlingar för både människor och djur.

Kunskap i akuthomeopati ökar behandlings-möjligheterna och är ett bra sätt att kompletera sjukvården.

Om du gillar hemsidan får du gärna tipsa andra på sociala medier om den.